idiothole: press gang icon by me. (Default)
idiothole ([personal profile] idiothole) wrote2010-10-25 07:09 pm
Entry tags:

kent - minimalenJag har en vän jag aldrig saknar // I have a friend I never miss
Jag har en dröm som slagit in // I have a dream that came true
& jag märker inte ljuset som smyger in // and I don't notice the light that sneaks in

& jag ska tänka före handling // and I should think before acting
vända andras kinder till // turn the other cheek
jag bara väntar här tills mörket behagar försvinna // I just wait here until the dark is pleased to disappear

jag ser allt jag kastade bort // I see everything I threw away
mitt rättframma ursäkt var livet är ovanligt bra // my frank apology/explanation, life is unusually good
på att hinna ikapp det man slängt // at catching up with the man thrown
babyface tror på sin tro på sig själv // babyface believes in (his) belief in himself
men den ska du förlora igen .. igen .. igen // but that you should lose again .. again .. again

[...]

Du är en vän jag lärt att sakna // you are a friend I learned to miss
du är en dröm under konstruktion // you're a dream under construction
jag låtsas sova men är vaken när du smyger in // I pretend to sleep but am awake when you sneak in